Dünya ve Rus edebiyatının en büyük yazarları arasında yer alan LevNikolayeviçTolstoy’dan kısaca bahsedip “Kör Göze Tolstoy” başlıklı yazımın ana teması üzerinde durmaya çalışacağım.
Dev yazar 9 Eylül 1828 yılında doğup 20 Kasım 1910 yılında ölüyor. 
Hayatının sonuna kadar yazmaya devam ettiği gibi birçok mücadelenin içinde aktif yer alıyor.
Dünya edebiyatına  Savaş ve Barış, Anna Karenina, Diriliş, İnsan Ne ile Yaşar, Hacı Murat gibi dev eseler kazandırıyor.
Edebiyatçılarca, ilk kez 1869 yılında basılan, 600 civarında karakterin bulunduğu Savaş ve Barış, Tolstoy’un dehasını kanıtladığı en başarılı eseri, aynı zamanda şimdiye kadar yazılmış en iyi roman olarak da ifade edilmektedir.
Zengin bir ailenin çocuğu olan Tolstoy varlığını insanlar için harcıp fakir olarak bu dünyaya veda ediyor.
Zihni olarak çok gelgitler yaşayan, aynı zamanda inançlara saygılı Tolstoy kilise tarafından aforoz edilmiştir.  
Kısaca ilginç, ilginç olduğu kadar müthiş bir adam!
Bu müthiş adam ile ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olmak isteyenler kısa bir araştırmayla bilgi sahibi olabilirler. 
Yazımda Tolstoy’un Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed(s.a.v.)’e olan hayranlığı üzerinde durarak kör gözlere Tolstoy olur, diyorum!
Tolstoy, 1908 yılında, Abdullah el-Sühreverdi’nin Hindistan’da basılmış “Hz. Muhammed’in Hadisleri” kitabını okuduktan sonra Hadis-i Şeriflerden çok etkileniyor ve bir kısmını seçerek bir kitapçıkta derleyip yine aynı yıl “Muhammed’in Kur’an’a Girmemiş Hadisleri” adıyla yayınlıyor.
Tolstoy’un, derlediği bu kitapçık uzun süre insanlardan gizleniyor. 
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed(s.a.v.)’in sözlerinden seçtiklerine yer verdiğikitapçığında Tolstoy; “Bu ilahi kelimeler her türlü din ehli için gereklidir…” açıklamasına da yer veriyor.
Kitabı Çarlık Rusya’sında basması bile başlı başına bir olay oluyor.
En önemlisi, Tolstoy gibi birisinin İslâm’a duyduğu hayranlığın bir ifadesi olarak küçük de olsa böyle bir derlemeyi hazırlayıp insanlarla paylaşmak arzusunda olması ve bu kitapçığı bastırmasıydı.
Dünyaca ünlü Rus yazar Tolstoy’un Efendimiz(s.a.v.)’in hadislerden derlediği kitapçığın pek çok özelliği vardı. 
Öncelikle bu eser, baskı döneminde Hıristiyan Rusya’sında hazırlanıp yayınlanmasıdır.
Bu kitapçığı derleyen, Rusya’nın ve dünyanın önemli yazarlarından biri, henüz hayattayken dahi klasik kabul edilen Rus yazarı LevNikolayeviç Tolstoy’du.
Tolstoy, bu eseriyle Rus okurlarını, Hz. Muhammed(s.a.v.)’in hadisleriyle tanıştırarak onların dini düşüncelerine etki ediyor. 
Peygamber Efendimiz(s.a.v.)’in ilahi mesajları ve Tolstoy’un takdimleri bu kitapçığın etkisini artırıyor.
Ancak, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde Tolstoy’un eserleri tekrar tekrar basılırken, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) hadislerinden seçtiği derlemesi hiç yayımlanmıyor.
Rus halkı, özellikle Rus aydınları Tolstoy’u çok sevme ve saygı duymaları nedeniyle  Rus Devleti, Tolstoy gibi bir dâhinin İslâm’a saygısının ve Müslümanlıkla ilgili olumlu düşüncelerinin topluma duyurulmasına izin vermiyorlar.
Böylece Tolstoy’un, Hz. Muhammed(s.a.v.)’in hadislerini derlediği kitapçığı uzun süre insanlardan gizleniyor.
Gizli kalmış risale ve mektuplar, 1978 yılında ilk defa olarak Azerbaycan basınında Azeri Türkçesi ve Rus dilinde yayınlanıyor ve çok büyük yankı buluyor.
Kitapçığın girişine Tolstoy’la mektuplaşan Yelena Vekilova’nın mektubu ve ondan aldığı cevabı da konuluyor.
Türk asıllı bir Generalin eşi olan Yelena Vekilova, Tolstoy’a mektup yazmış ve aldığı cevaplarda Tolstoy ona ve çocuklarına İslâmiyet’i tavsiye ediyor.
Ayrıca, Peygamber Efendimiz(s.a.v.)’e duyduğu hayranlığı, mesajlarını tüm dünyaya ulaştırmak istemiştir.
Tolstoy’un Müslüman olduğu iddiaları olduğu gibi, bu iddiaların asılsız olduğunu da iddia edenler vardır.
Tolstoy’un Müslüman olup son nefesinde iman sahibi olduğunu Allah(c.c.)’tan başka kimse bilemez.
Ancak, Efendimiz(s.a.v.)’e olan duyduğu hayranlık ve tanıtmak istemesi bir gerçektir. İnşallah son nefesini Müslüman olarak tamamlamıştır.
İnşallahTolstoy,  Peygamber Efendimiz(s.a.v.)’i değersizleştirmeye çalışan kim olursa olsun özellikle de ortaya çıkan hoca kılıklı adamların kör gözlerinin (zor ama)açılmasına vesile olur.
Gelecek bir yazımda Allah(c.c.) izin verirse Tolstoy’un seçtiği Hadis-i Şeriflere yer vermeye çalışacağım.