Atamdır, varlığında can bulduğum,
Soy ağacım, gölgesinde oturduğum.
Oğul der, serinde kendimi bulduğum,
Gün gelir, zârımda gönlü solduğum.

Yüreği balasına yanar da yanar,
O uğurda çektiği ne keder ne de zâr.
Sanırlar, yangını söndürür boranla kar,
Tutuşmuş nâr misali, gözler onu arar.

Katranı işlenmiş, tohumda dillenir,
Ağyar bakışına oğul dertlenir.
Gaybeti söz etse, kendince söylenir,
Her sözü duadır, Hakk’a seslenir.

Tüm hakları saklıdır.