Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili ve bağlı kurumların 2022 yılı bütçeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Görüşmeler sırasında konuşma yapan Bozkırlı hemşehrimiz MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı; pandemi, kuraklık, don ve sel afetleri kıskacında kalan çiftçilerimizin her şeye rağmen üretime devam ettiklerini vurguladı.

Bakanlığının bütçesinin görüşüldüğü komisyon toplantısında bir sunum yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; bitkisel ve hayvansal üretim için girdi maliyetlerinin dünya genelinde yükselmesinin, gıda üretimini etkilemeye başladığını söyledi. Bu yılın, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin en çok hissedildiği yıl olduğuna işaret eden Pakdemirli, bu süreçten en fazla etkilenen alanların başında tarım, orman ve suyun geldiğinin altını çizdi. Bakan Pakdemirli, yaptığı sunumda Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2022 yılı üretim hedeflerini de paylaştı.
Mavi Tünel, KOP ve su kuyularını gündeme getirdi
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili hemşehrimiz Mustafa Kalaycı da görüşmeler sırasında yaptığı konuşmada; insanlar için ötelenemeyen en önemli ihtiyacın gıda olduğunun fark edildiği pandemi döneminde bir yandan da kuraklık, don ve sel afetleri kıskacında kalan çiftçilerin, her şeye rağmen üretime devam ettiklerini aktardı. 
Bozkırlı MHP Konya Milletvekili Kalaycı konuşmasında, şu ifadelere yer verdi: “Tarım ürünleri girdi maliyetlerinde görülen yüksek artışlar, kuraklık başta olmak üzere olumsuz iklim koşulları ve tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle tarım ve gıda sektöründe küresel boyutta sorunlar yaşanmaktadır. 
Ülkemizde tarımsal üretimin devamlılığının sağlanması ve çiftçinin yüksek oranda artan maliyetinin azaltılması amacıyla bazı tedbirler uygulamaya konulmuştur. Kuraklıktan yüzde 30 ve üzerinde bir oranda etkilenen çiftçilerimize, zararları nispetinde destek sağlanmıştır. Çiftçilerimiz, daha fazla üretmeleri için daha fazla desteklenmeli; mazot, gübre, ilaç, yem gibi girdilerini uygun fiyatlı alabilmeleri de sağlanmalıdır. Destekler zamanında ödenmeli, bu kapsamda mazot desteği ve kuraklık desteği ile desteklerden kesilen vergilerin iade ödemeleri de hızla yapılmalıdır. Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası’na olan tarımsal kredi borçları, uygun şartlarda ve uzun vadelere yayılarak yapılandırılmalıdır.”
Artık bir damla suyun bile çok önemli olduğunu belirten Kalaycı; “Su yönetiminde etkinliği artıracak organizasyon yapısı geliştirilmeli, kurumlar arası entegrasyon sağlanmalı ve su kanunu acilen çıkarılmalıdır. Kuraklık risk haritaları oluşturulmalı ve erken alarm sistemleri geliştirilmeli, nehir havzaları itibarıyla kuraklık yönetim planları hazırlanmalıdır. Yer altı su barajları hızla yapılmalı, bulut tohumlaması yapılarak yağış miktarı ve havzalar arası su transferi ile su arzı artırılmalı, arıtılmış suların tarımda kullanımı sağlanmalıdır” şeklinde konuştu. 
Üretim planlaması yapılmalı
“Havzalar itibarıyla optimum bitki deseni, iklim koşulları, ürünlerin su ayak izleri, ithalat, ihracat miktarları, iç tüketim, doğal kaynaklar ve üretici geliri dikkate alınarak belirlenmeli ve bu doğrultuda üretim planlaması yapılmalıdır” diyen Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Mustafa Kalaycı; Konya’da hububat rekoltesinde yaşanan yüksek kayba da değinerek; “Konya Ovası’nın temel sorunu sudur. Mavi Tünel’den bir an önce ovaya su aktarılması için gerekli tedbirler alınmalıdır. Kuyu barışı yapılması suretiyle eski kuyular için ruhsat verilmelidir” dedi.
Yapılan görüşmelerin ardından, Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili ve bağlı kurumlarının 2022 yılı bütçeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.
(HABER MERKEEZİ)