Ne zaman nûş etsem demi,
Bezm-i âleme seyyah olurum.
Bilirim orada lisan-ı aşk konuşulur; 
Âşık ve maşukun dilinden…
Meşkin emeği işlenir oya misali,
İlmik ilmik; kimisi dert, kimisi zevk…
Her bir aşığın gönlünden 
Öyle bir kilim işlenir ki;
Sevginin her tonunu görürsün.
Aşkı yaşayan ve bilen 
Resmeder kendi rengini,
Yani aşkın rengini…

Tüm hakları saklıdır.