Biz ki lâ'l şarap ile hem-peymân oluruz,
Zevki sefadan dem vursak da Hakk’a yâr oluruz…

Sen ki aşk deryasında yolunu şaşırmış fâni,
Dersin ki kime gönül versem tutar ateşimi…

Dem bu demdir, dem bu dem,
İçmesini bilmeyene başı zevk sonu elem…

Onu bir içen, birle içen, birin sohbetine meşk eden, 
Varlık deryasından hiçlik makamına ermez mi isteyen?

Tüm hakları saklıdır.