Konya ili İl Otlatma Planı İl Mera Komisyonu Kararı çerçevesinde meraya çıkma zamanı 17 Mayıs olarak belirlenirken, Bozkır’da mera ve yaylaklar için otlatma tarihleri belirlendi. 

İl Mera Komisyon kararına göre Bozkır İlçemiz için otlatmaya başlama tarihinin rakımı 1200 m ve üzeri olan yerler de (mera, yaylak vb.) münavebeli otlatmak şartıyla 17 Mayıs olarak belirlenirken, otlatmanın sona erme tarihinin ise, 1200 m' ye kadar olan yerlerde 20 Ekim, 1200 m ve üzerinde olan yerlerde de 05 Ekim olarak belirlenmiştir.
Bozkır ilçe Merkezi ve mahallelerde, otlatma yasağının olduğu dönemlerde yerleşim yerlerinin 200 metre çevresinde mahalli yetkililerin izni dahilinde gezinti amaçlı hayvanlar dolaştırılabilecektir. Orman içi mera alanlarında orman teşkilatından izin alınmak şartıyla yukarıda belirtilen tarihler geçerlidir.
2023 yılı için hayvan başına büyükbaş hayvanlardan 15 TL, Küçükbaş hayvanlardan 8 TL otlatma bedeli alınacaktır. Otlatma planlarına uymayanlara; Mera, Yaylak ve Kışlaklarda Otlatma Yönetimi Uygulama Esasları Genelgesi kapsamındaki cezai hükümler ve Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine göre emre aykırı davranış kapsamında 1.295,00 TL idari para cezası verilecektir.