Bozkır Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü 
Sıddık Sünbüloğlu;
 Her yıl 15 Mayıs tarihinin ‘Aile Günü’, olması nedeniyle Bozkır Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü çalışanları da Bozkır genelinde aileleri ziyaret ederek, ailenin önemini, aile olmanın bize ve topluma kattığı önemli değerlerden bahsettiler. Bozkır Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sıddık Sünbüloğlu’da gazetemiz aracılığıyla aile yapısıyla ilgili bir mesaj verdi.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 1993 yılında almış olduğu bir kararla her yıl 15 Mayıs tarihinin ‘Aile Günü’, bugünün içinde yer aldığı haftayı ise ‘Aile Haftası’ olarak kutlanmasını öngörmüştür. Bu sebeple Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu haftayı, her ilimizde farkındalık yürüyüşleri ve çeşitli etkinlikler düzenleyerek kutladı.
Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de ailenin önemine dikkati çekmek için 15 Mayıs 2024 günü Gedavet Parkından başlayarak Kılıçarslan Kent Meydanına uzanan bir yürüyüş düzenledi. Ayrıca 17 Mayıs 2024 günü Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinde ‘Ailemiz İstikbalimiz’ konulu bir panel düzenledi. Bozkır Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü çalışanları ise Bozkır genelinde aileleri ziyaret ederek, ailenin önemini, aile olmanın bize ve topluma kattığı önemli değerlerden bahsettiler. Bozkır Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Sıddık Sünbüloğlu yayınladığı mesajda şunları söylemiştir:
  “Aile, insan yaşamının en temel ve en önemli kurumlarından biridir. Binlerce yıldır var olan bu yapı, toplumun temel taşlarından biri olarak kabul edilir ve yaşamın her alanında belirleyici bir rol oynar. Aile, bireylerin ilk sosyal çevresidir ve kişiliğin, değerlerin ve davranışların şekillenmesinde kilit bir rol oynar.
Ailenin önemi, birçok yönden çok katmanlıdır. İlk olarak, aile birlik ve dayanışmanın kaynağıdır. Aile üyeleri arasındaki bağlar, sevgi, saygı ve karşılıklı destek üzerine kuruludur. Zor zamanlarda birlikte hareket ederek sorunların üstesinden gelmek, aile bağlarını daha da güçlendirir. Bu dayanışma duygusu, bireylerin psikolojik sağlığı üzerinde olumlu etkiler yapar ve yaşamın zorluklarıyla başa çıkmalarını sağlar.
Değerlerin ve sorumlulukların öğretildiği bir ortam olan aile, toplum için de büyük önem taşır. Aile, çocuklara doğru ile yanlış arasındaki farkı öğretirken, toplumsal normları ve ahlaki değerleri de aktarır. Bu değerler, bireylerin toplumlarına ve çevrelerine karşı sorumlu ve duyarlı olmalarını sağlar. Ayrıca, aile içinde öğrenilen değerler, toplumun genel değerlerini oluşturur ve toplumun sağlıklı bir şekilde işleyişini destekler. Sağlıklı ve ileri toplumlar güçlü ailelerin olmasına bağlıdırlar.
Sonuç olarak, aile yaşamın temel birimidir ve insanın hayatındaki en önemli etkenlerden biridir. Birlik, dayanışma, iletişim, değerlerin öğrenilmesi ve ekonomik destek gibi birçok yönden önemli olan aile, bireylerin sağlıklı bir şekilde gelişmesine ve toplumun güçlenmesine katkıda bulunur.
Aile, insan yaşamının vazgeçilmez bir parçasıdır ve toplumun temelini oluşturan olmazsa olmaz bir kurumdur. Bu sebeple tüm Bozkır halkının 15 Mayıs Aile Gününü kutlayarak; güçlü, müreffeh bir toplum için aile bağlarımızı daha da güçlendirecek, örf, adet ve ananelerimizi gelecek nesillere aktarmamızın önemine değinilmiştir. “